Na navigaci | Klávesové zkratky

Translate to English… Ins Deutsche übersetzen…

Řetězení výjimek v PHP

Dobře utajenou novinkou PHP 5.3 je řetězení výjimek (exception chaining). Tuto vlastnost můžete znát třeba z Javy (caused exception) nebo ASP.NET (inner exception). O co jde? Každá vyhozená výjimka se může odkazovat na jinou výjimku, která její vznik zapříčinila. Jinými slovy, je možné zachycenou výjimku zabalit do obecnější výjimky.

function loadFile($file)
{
  if (!is_file($file)) {
    throw new FileNotFoundException("File '$file' not found.");
  }
  ...
}


function getConfig()
{
  try {
    $s = loadFile('config.ini');
    ...
  } catch (FileNotFoundException $e) {
    // obalíme výjimku
    throw new ConfigException("Missing configuration.", 0, $e);
  }

}


try {
  $config = getConfig();
} catch (ConfigException $e) {
  echo $e;
}

Jak vidíte, konstruktor třídy Exception se dočkal rozšíření o třetí nepovinný parametr, kterým lze zřetězenou výjimku nastavit. Získat ji můžeme metodou getPrevious(). Zřetězená výjimka se zahrne i do textového výpisu:

exception 'FileNotFoundException' with message 'File 'config.ini' not found.' in demo.php:8
Stack trace:
#0 demo.php(17): loadFile('config.ini')
#1 demo.php(28): getConfig()
#2 {main}

Next exception 'ConfigException' with message 'Missing configuration.' in demo.php:21
Stack trace:
#0 demo.php(28): getConfig()
#1 {main}

Všimněte si, že výjimky se poněkud nešťastně vypisují v pořadí, v jakém vznikly. Očekával bych pořadí opačné.


phpFashion © 2004, 2019 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.