phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Za GitHub krásnější se Stylishem

Stylish je doplněk do Chrome, který umožňuje přidat webovým stránkám vlastní CSS styly.

(Lze ho nainstalovat i do nové Opery, nejprve si přidejte Download Chrome extension a pak už ho přímo nainstalujete z Chrome webstore.)

Stylish jsem si přidal kvůli GitHubu, který mě štve příliš širokými tabulátory a hlavně nezalamováním řádků s textem, bez čehož se podobné commity vůbec nedají číst.

Zalamování jsem vyřešil stylem:

div.blob-wrapper td.blob-code {
  white-space: pre-wrap !important;
}

A tabulátory:

html * {
  tab-size: 4 !important;
}

Pak jsem si ještě vzpomněl, jak mi vadí nevhodně umístěné tlačítko „Close pull request“ hned vedle „Comment“ a posunul jsem ho trošku bokem:

button.js-comment-and-button {
  float: left !important;
  color: #C22;
}

A hned je svět krásnější :-)


Sbohem a šáteček, Nette 2.0 & PHP 5.2

Jsou tomu 3 roky, kdy vyšlo Nette 2.0.0. Šlo o přelomovou verzi. Uzavřela pár let trvající vývoj a přinesla novinky, bez kterých si dnes vůbec nelze vývoj v Nette představit.

 • Dependency Injection
 • formát NEON
 • Debug Bar rozšiřitelný o vlastní panely
 • unobtrusive JavaScript validation ve formulářích
 • nové API pro rozšiřování Latte
 • novou strukturu jmenných prostorů a tříd
 • představila databázovou vrstvu Nette Database a NDBT
 • a také úplně nově sepsanou dokumentaci

Shodou okolností v té době byly vydány i přelomové dvojkové verze významných frameworků Zend a Symfony. Nedá mi to nepřipomenout, že na rozdíl od nich Nette nehodilo uživatele svých předchozích verzí přes palubu, tj. neudělalo mezi verzemi tlustou čáru, ale naopak se snažilo o zachování kompatibility, jak to jen bylo možné. Uživatelé také například dostali nástroj, který jim ve zdrojových kódech nahradil původní názvy tříd za nové atd.

PHP 5.2

Řada 2.0 stále držela podporu PHP 5.2, včetně verze PHP 5.2.0, což bylo skutečně bolestivé. Šlo totiž o jednu z méně povedených verzí PHP, jenže Debian ji měl předinstalovanou a konzervativní správci ji odmítali aktualizovat.

Zajímavostí je, že Nette bylo již od roku 2010 psáno čistě v PHP 5.3 se všemi jeho vymoženostmi, jako jsou jmenné prostory nebo anonymní funkce. (Dvě) verze pro PHP 5.2 byly vytvářeny strojově převodníkem. Ten nejen zaměňoval názvy tříd na varianty bez jmenných prostorů, ale poradil si i s přepisem anonymních funkcí a řadou dalších odlišností, jako například nemožností použít func_get_args() jako parametr funkce atd.

Příklad kódu v PHP 5.3:

/**
 * Caches results of function/method calls.
 * @param mixed
 * @param array dependencies
 * @return Closure
 */
public function wrap($function, array $dependencies = NULL)
{
  $cache = $this;
  return function() use ($cache, $function, $dependencies) {
    $key = array($function, func_get_args());
    $data = $cache->load($key);
    if ($data === NULL) {
      $data = $cache->save($key, Nette\Callback::create($function)->invokeArgs($key[1]), $dependencies);
    }
    return $data;
  };
}

A převedeného kódu pro PHP 5.2:

/**
 * Caches results of function/method calls.
 * @param mixed
 * @param array dependencies
 * @return NClosure
 */
public function wrap($function, array $dependencies = NULL)
{
  $cache = $this;
  return create_function('',
    'extract($GLOBALS[0]['.array_push($GLOBALS[0], array('cache'=>$cache,'function'=> $function,'dependencies'=> $dependencies)).'-1], EXTR_REFS);
    $_args=func_get_args(); $key = array($function, $_args);
    $data = $cache->load($key);
    if ($data === NULL) {
      $data = $cache->save($key, NCallback::create($function)->invokeArgs($key[1]), $dependencies);
    }
    return $data;
  ');
}

Dependency Injection

Co zpětně vidím jako nejdůležitější přínos Nette 2.0? Dependency Injection. Ale slovy klasika:

To není jednoduchá věc to Dependency Injection. Není. To je věc, ve které se ne každý dost dobře vyzná.

DI nahradilo do té doby používaný objektový Service Locator a jeho statickou variantu, třídu Environment. Čímž naprosto převrátilo způsoby, jak aplikace navrhovat. Přineslo kvalitativní posun na novou úroveň. Proto také přepsat aplikaci používající Environment na Dependency Injection je nesmírně náročné, protože to vlastně znamená ji navrhnout znovu a lépe.

End of Life

První den roku 2014 vyšlo Nette 2.0.14. Ano, tak hezky to vyšlo :-) Tím byl ukončen vývoj řady 2.0 a série vstoupila do roční fáze critical issues only, kdy byly opravovány jen závažné chyby. Dnes tato fáze končí. Před pár dny vyšlo Nette 2.0.18, definitivně poslední verze této řady a také poslední verze pro PHP 5.2.

Tak sbohem a šáteček!

(Do fáze critical issues only nyní vstupuje řada 2.1. Po dobu roku 2015 budou opravovány jen závažné chyby.)


Školení, na kterém už vaše konkurence byla

Tři roky slýchávám otázku: „Budeš mít školení Nette i pro pokročilé?“ – „Budu,“ odpovídal jsem, ale zdaleka netušil, že přípravy zaberou tolik času. Konečně je to tady!

Pokročilé školení Mistrovství v Nette volně navazuje na základní kurz Vývoj aplikací v Nette a je určeno všem, kteří už framework používají a chtějí proniknout do podstaty jeho fungování. Vědět vše o Dependency Injection a co jim přinese psaní tzv. rozšíření. Jak tvořit vlastní makra do Latte. Jak správně navrhovat komponenty. Nebo vytvářet vlastní formulářové prvky. A tak dále.

Příprava trvala tak dlouho hlavně kvůli mé permanentní nespokojenosti s frameworkem ;-) Nechci školit oblasti, dokud mi nepřipadají perfektní. Ano, je to asi hloupost, ale jelikož vždycky na školeních otevřeně říkám i to, co se mi na Nette nelíbí, tak ten dobrý vnitřní pocit je tuze důležitý.

S verzí Nette 2.2 jsem konečně začal být spokojený.

V říjnu jsem vypsal beta-verzi kurzu, na kterou se přihlásilo 3× více lidí, než jaká byla kapacita. Mezi nimi možná i ti vaši konkurenti :-) Udělal jsem proto testovací školení tři, odladil pořadí i náročnost témat a všem účastníkům děkuji za feedback.

Teď už jedeme naostro.

Přihlaste se na školení Mistrovství v Nette a staňte se Nette guru!


Composer: jak na různé varianty instalace

Composer, nejdůležitější nástroj pro PHP vývojáře, umožňuje 3 způsoby, jak instalovat balíčky:

 • lokální composer require vendor/name
 • globální composer global require vendor/name
 • jako projekt composer create-project vendor/name

Lokálně

Lokální instalace se používá nejčastěji. Mám projekt, ve kterém chci třeba použít Tracy, tak v kořenovém adresáři projektu zadám:

composer require tracy/tracy

a Composer zaktualizuje (nebo vytvoří) soubor composer.json a stáhne Tracy do podsložky vendor. Zároveň vygeneruje autoloader, takže v kódu jej stačí inkludovat a můžu rovnou Tracy použít:

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
Tracy\Debugger::enable();

Nástroje

Diametrálně odlišná situace nastává tehdy, pokud místo knihovny, jejíž třídy ve svém projektu používám, instaluji nástroj, který jen spouštím z příkazové řádky.

Příkladem může být třeba ApiGen pro generování přehledných API dokumentací. V takovém případě se použije třetí způsob:

composer create-project apigen/apigen

Composer vytvoří novou složku (a tedy i nový projekt) apigen a do ní stáhne celý nástroj a nainstaluje jeho závislosti.

Bude mít vlastní composer.json a vlastní podsložku vendor.

Tímto způsobem se instaluje i třeba Nette Sandbox nebo CodeChecker. Nikoliv však testovací nástroje jako je Nette Tester nebo PHPUnit, protože jejich třídy naopak v testech používáme, voláme Tester\Assert::same() nebo dědíme od PHPUnit_Framework_TestCase.

Bohužel Composer umožňuje instalovat nástroje jako je ApiGen i pomocí composer require a nevypíše ani žádné varování.

Což je totéž, jako když donutíte dva vývojáře, kteří se ani neznají a kteří pracují na úplně jiném projektu, aby sdíleli společnou složku vendor. Na to se dá říci:

 • Proboha proč by to měli dělat?
 • Vždyť to přece nemůže fungovat!

Ano, není žádný rozumný důvod to dělat, nic to nepřinese, naopak to přestane fungovat v momentě, kdy dojde ke kolizi používaných knihoven. Je to jen otázka času, stavění domečku z karet, který se dřív nebo později sesype. Jeden projekt bude vyžadovat knihovnu XY ve verzi 1.0, druhý ve verzi 2.0 a v tu chvíli to přestane fungovat.

Globálně

Rozdíl mezi variantou 1) a 2), tj. mezi composer require a composer global require, je pak v tom, že nepůjde o dva cizí vývojáře, ale o deset cizích vývojářů a deset nesouvisejících projektů. Tedy je to nesmysl na druhou.

Totiž composer global je špatné řešení úplně vždy, neexistuje use case, kdy by bylo vhodné jej použít. Byl jsem zvědavý, jak se mohlo něco takového dostat do Composeru, a vypadá to, nepletu-li se, že tento nesmysl přidal můj oblíbený troll :-)

(Jako ukázku si můžete globálně nainstalovat dg/composer-global-is-useless. Poté už nepůjde globálně nainstalovat ani PHPUnit.).

Rekapitulace

 • composer require vendor/name pokud chcete používat třídy knihovny
 • composer global require vendor/name nikdy!
 • composer create-project vendor/name pro nástroje volané jen z příkazové řádky

Poznámka: npm používá odlišnou filosofii danou možnostmi JavaScriptu a každou knihovnu instaluje jako „samostatný projekt“, s vlastním adresářem vendor (resp. node_modules). Ke konfliktu verzí tak dojít nemůže. V případě npm naopak platí, že globální instalace nástrojů, jako je například LESS CSS, jsou velmi užitečná a příjemná věc.


Jak efektivně píšu na klávesnici

psaní na klávesnici

Naučit se psát všemi deseti, zvládnou správné prstoklady – to je nepochybně prima přednost. Ale mezi námi, sám datluji celý život dvěma prsty a při psaní přikládám daleko větší důraz něčemu jinému. A tím je rozložení klávesnice.

Webmasteři a programátoři mají při psaní ten problém, že spousta často používaných znaků na české klávesnici buď úplně chybí, nebo je hůř přístupná. Obvykle se to řeší přepínáním mezi dvě klávesnicemi, českou a anglickou, nebo osvojením si milionu zkratek AltGr-X a Alt-číslo, které chybějící znaky suplují. Ať už tak či onak, jedná se o značné brzdy tvořivosti.

Není lepší používat jen jednu klávesnici bez zkratek pro nejčastěji používané znaky?

A co třeba psaní typografických uvozovek, výpustek „ “ … × © atd. Umíte je napsat jednou rukou? Pokud ne, tak pak Vám radím jediné:

Vytvořte si vlastní rozložení klávesnice

Je to snadné, je to zábavné a je to neuvěřitelně užitečné. Teprve až to vyzkoušíte, tak zjistíte, kolik času a překlepů Vám vlastní rozložení klávesnice ušetří.

Jak začít. Přímo od Microsoftu si stáhněte kouzelný a dobře utajený program Microsoft Keyboard Layout Creator (ke svému chodu vyžaduje .NET Framework).

Hned při spuštění se Vám zobrazí „prázdná“ klávesnice, tedy taková, kde ještě není definováno žádné rozložení kláves. Začínat na zelené louce není to pravé ořechové, proto si najděte v menu příkaz Load existing keyboard a načtěte některé standardní rozložení (například klasickou českou klávesnici).

Microsoft Keyboard Layout Creator

U každé klávesy můžete definovat znak, který se napíše při samostatném stisku a dále při použití přepínačů (tedy Shift, Ctrl+Alt (pravý Alt), pravý Alt +Shift, Caps Lock a Shift+Caps Lock). Dále lze klávesu označit jako mrtvou (dead key), což znamená, že znak se napíše až po stisknutí další klávesy. Takto funguje například háček a čárka v české klávesnici.

Skutečná bomba je export hotové klávesnice. Výsledkem je plnohodnotný ovladač klávesnice včetně instalačního programu. Takže svou klávesnici si můžete pověsit na internet a nainstalovat na jiné počítače.

Mé rozložení klávesnice

Své rozložení jsem si vypiplal už před deseti lety. Je vhodné pro programátory, webdesignery a obsahuje všechny důležité typografické vychytávky, jako je pomlčka, dvojité a jednoduché uvozovky atd., intuitivně umístěné. Rozložení si můžete samozřejmě upravit.

Ke stažení: klávesnice dg v5