phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Rubrika dibi

Dibi 4: sluší mu přísný kabát?

Už je to šílených dvanáct let, co jsem na tomto blogu představil knihovnu Dibi. Dnes se dočkala čtvrté verze. Využívající všech předností moderního PHP 7.1.

Vývoj a testování verze 4.0 trvalo 11 měsíců a čítá 114 komitů, zapojilo se do něj několik autorů, kterým děkuji.

A co je nového? Dibi 4 běží v přísném režimu, tedy s declare(strict_types=1). Je plně typovaná, tedy parametry a návratové hodnoty metod mají nativní typehinty. Což si vyžádalo jednu drobnou změnu: metody fetch() nebo fetchSingle() v případě, že už v tabulce není další řádek, vracejí nově null na místo false, protože návratové hodnoty mohou být nullable, nikoliv falseable. Doplněná byla podpora pro JSON (automaticky dekóduje tyto sloupce), kontroluje, zda s modifikátorem %i nebo %f nepoužijete řetězec, co není číslo, přibyl Dibi\Expression a Connection::expression() (příklad), interface IConnection a spousta dalších drobností.

Protože Composer se dnes považuje za standard, jak instalovat balíčky, archív ZIP i s minifikovanou verzí zmizel v propadlišti dějin.

Změnou je, že metody Connection::query() a Fluent::execute() nevrací v případě DML příkazů počet ovlivněných řádek, ale objekt Dibi\Result. Počet řádek zjistíte z něj ($res->getRowCount()) nebo jako dříve ($connection->getAffectedRows()).

Dále objekt Dibi\DateTime je nyní potomkem DateTimeImmutable . Má v sobě implementovaný magický mechanismus, který by měl odhalit, pokud někde v kódu stavíte na tom, že je mutable, a došlo by tak k chybě.

Pak jsem dal pryč několik historických reliktů nebo zbytečností, kompletní přehled najdete v changelogu. Ač ten seznam může vypadat dlouze, v praxi byste krom výše zmíněného neměli na žádný BC break narazit.

A ještě pro úplnost: Dibi od verze 3.1 podporuje mikrosekundy, což může ve specifickém případu vést k BC breaku (viz vlákno) a od verze 3.2 podporuje jen třídy s namespaces (tedy krom třídy dibi).

Co bude dál?

Určitě zajímavé by bylo do Dibi doplnit podporu pro nativní bindování parametrů, třeba pro upload binárních souborů je to nutnost. A s tím úzce souvisí i prepared statements. Občas zaznívají žádosti o vylepšení fluent interface, volání uložených procedur atd.

Zcela na rovinu říkám, že budoucnost stojí zejména na tom, jestli budu mít za Dibi nějaké příspěvky. Takže pokud máte Dibi rádi, nastavte prosím měsíční donation a svět bude nadále krásný :-D


MVC paradox a jak jej rešit

Pokud se rozhodnete tvořit aplikace podle architektury Model-View-Controller, dříve nebo později zjistíte, že postupy, které tak krásně vypadají na papíře, při praktické realizaci pokulhávají. Narazit se dá už u nejtriviálnějších úkolů – třeba obyčejný výpis článků na blogu.

Teorie hovoří takto:

 • model má metodu getArticles(), která vrátí všechny články (například z databáze jako result-set)
 • controller / presenter tuto metodu zavolá a získaný seznam předá do view
 • view se postará o vykreslení

V praxi se ale ukáže, že budeme chtít navíc:

 1. výpis stránkovat
 2. mít možnost řadit i podle jiných sloupců
 3. omezit výběr podle vlastní podmínky
 4. určit, které sloupce přenášet

Přitom půjde vždy o požadavky prezentační logiky. Model nemusí zajímat, že výpis článků stránkujeme (bod 1). Nemusí ho zajímat, že jsme se rozhodli na web přidat boxík s deseti nejčtenějšími články (body 2, 3, 4). Nemusí ho nic z toho zajímat, avšak postup, kdy získáme z databáze tabulku všech článků, ty setřídíme a vyfiltrujeme samotnou aplikací a nakonec zahodíme nepotřebná data, by v praxi představoval šílený overhead. Proto se zdá vhodnější rezignovat na MVC a zamořit model spoustou metod alá getArticles(), které vracejí články různě seřazené a filtrované, vždy na míru konkrétním požadavkům view.

…a nebo lze použít dibi :-)

Řešení podle DibiDataSource

Dibi nabízí více způsobů, jak MVC paradox řešit, nicméně DibiDataSource je pro tento typ úkolu vyloženě navržen. Zkusím tedy nastínit koncept řešení.

Nejprve implementujeme model a jeho metodu getArticles(). Ta se pomocí SQL dotazu (libovolně složitého) dotáže na všechny články a jejich atributy.

class Model
{
	function getArticles()
	{
		return dibi::dataSource('SELECT ... FROM table1 INNER JOIN table 2 ... WHERE ...');
	}
}

Pokud dibi znáte, všimněte si, že místo obvyklého dibi::query() nebo dibi::fetchAll() zde volám dibi::dataSource(). Jinak se nic neliší.

Controller/presenter aplikuje stránkovací logiku:

class AnyPresenter extends Presenter
{
	...

	public function renderDefault($page)
	{
		$articles = $this->model->getArticles(...);

		// přidáme nějakou dodatečnou podmínku
		$articles->where('category=%i', $this->category);

		// inicializujeme stránkovač
		$paginator = new Paginator; // Paginator je třída z Nette Framework
		$paginator->itemsPerPage = 40;
		$paginator->itemCount = count($articles); // vrací celkový počet článků; ekvivalent k $articles->count()
		$paginator->page = $page;

		// a omezíme datasource na LIMIT a OFFSET
		$articles->applyLimit($paginator->length, $paginator->offset);

		// seznam článků předáme do šablony
		$this->template->articles = $articles;
	}

	...
}

Nakonec si šablona může říci, o které sloupce má zájem a může také nastavit vlastní řazení (kvůli čitelnosti jsem vynechal volání htmlSpecialChars):

<h1>Stručný přehled článků</h1>

<?php foreach ($articles->select(array('url', 'title', 'perex'))->orderBy('title') as $article):?>
	<h2><?= $article->title ?></h2>
	<p><a href="<?= $article->url ?>"><?= $article->perex ?></a></p>
<?php endforeach ?>

Klíčové je, že se provedou jen dva SQL dotazy, které si vyžádají jen skutečně vypisovaná data. V tomto případě se třeba nemusí přenášet celé texty článků, protože šablona vypisuje pouze perexy. Výsledkem je přehledný kód, optimalizované využítí databáze a neposkvrněná architektura MVC. Za zmínku také stojí, že dotaz na databázi se provádí až při volání count v presenteru a foreach v šabloně.

Doplnění: bohužel, pro MySQL to je nepoužitelné :-(


DibiFluent - tekuté SQL příkazy

Dibi má ode dneška velice šikovnou novinku. Jak se vám líbí zápis SQL příkazů ve stylu fluent interfaces?

$res = dibi::select('product_id')->as('id')
	->select('title')
	->from('products')
	->innerJoin('orders')->using('(product_id)')
	->orderBy('title')
	->execute();

// nebo
$record = array(
	'title' => 'Výrobek',
	'price' => 318,
	'active' => true,
);
dibi::update('products', $record)
	->where('product_id = %d', $id);
	->execute();

Tento přístup má jednu zásadní výhodu – velmi snadno se SQL parametrizuje. Továrna může připravit SQL příkaz, který později upravím:

function sqlFactory()
{
	return dibi::select('*')
	->from('products')
	->innerJoin('orders')->using('(product_id)')
	->where('active = ', true);
}

$sql = sqlFactory();

// doplníme řazení
$sql->orderBy('price');
$sql->orderBy('name')->asc((bool) $dir);

// doplnime podminku
$sql->where('[price] > %i', $minPrice)->or('[price] IS null');

// a ještě SQL flag
$sql->setFlag('IGNORE');
// todo: možná bude vhodnější $sql->setIgnore();

Tuhle hračku jsem se poukoušel implementovat už asi dvakrát, ale pokud to chcete udělat fakt hodně dobře, není to taková legrace. Tentokrát jsem na to kápl. Výsledkem je třída DibiFluent. Není omezena na příkaz SELECT, ale poradí si s jakoukoliv syntaxí. Také velmi úzce spolupracuje s dibi modifikátory, což vidíte v uvedených příkladech. A možná budete překvapeni, jak je její kód krátký a srozumitelný.


Závěrem dibitýdne...

…tu mám ještě několik novinek. Především, nyní je možné do řetězce zapsat více modifikátorů najednou a teprve poté uvést jejich hodnoty:

dibi::query('
SELECT * FROM [table]
WHERE id = %i AND added > %d', $id, $time
);

Tímto se z modifikátorů stávají takové chytré „placeholders“. Už ani nemusí být umístěny zcela na konci řetězce.

Zároveň zavádím několik nových modifikátorů:

 • %ex pro expanzi pole do argumentů (Rubysté znají jako *[1,2,3])
 • %or a %and před polem spojí jeho prvky s oddělovačem ‚AND‘ nebo ‚OR‘
 • %lmt a %ofs pro přenositelné a možná snadnější nastavení LIMITOFFSET

Příklady použití:

$where[] = '[age] > 20';
$where[] = '[email] IS NOT NULL';
dibi::query('SELECT * FROM [table] WHERE %and', $where);
// SELECT * FROM [table] WHERE [age] > 20 AND [email] IS NOT NULL

nebo také

$where['age'] = 20;
$where['email'] = 'franta@example.com';
dibi::query('SELECT * FROM [table] WHERE %and', $where);
// SELECT * FROM [table] WHERE [age]=20 AND [email]='franta@example.com'

Limity a ofsety:

// with limit = 30, offset = 90
dibi::query('SELECT * FROM [products] %lmt %ofs', 30, 90);
// SELECT * FROM [products] LIMIT 30 OFFSET 90

// with offset = 100
dibi::query('SELECT * FROM [products] %ofs', 100);
// pro SQLite:
// SELECT * FROM [products] LIMIT -1 OFFSET 100
// pro MySQL:
// SELECT * FROM [products] LIMIT 18446744073709551615 OFFSET 100
// pro PostgreSQL:
// SELECT * FROM [products] OFFSET 100

Funkčnost modifikátorů %and & %or považujte za experimentální. Očekávám vaše připomínky a podle nich ji případně upravím. Jinak změny si vyžádaly větší zásah do zdrojového kódu dibi-překladače a ačkoliv jsem všechno velmi důkladně otestoval, buďte při nasazování pozorní.


Experiment DibiTable

Knihovna se neustále vyvíjí, aktuální informace najdete na webu dibiphp.com.

Zkusil jsem do dibi přidat takovou hračku:

/*
CREATE TABLE [albums] (
[id] INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
[artist] VARCHAR(100) NOT NULL,
[title] VARCHAR(100) NOT NULL)
*/

class Albums extends DibiTable
{
}

Třída Albums reprezentuje databázovou tabulku (pokud jméno tabulky neurčíme, bude se detekovat z názvu třídy). Nad ní můžeme vykonávat třeba tyto operace:

$albums = new Albums;

// přečtení jednoho záznamu podle primárního klíče:
$key = 5;
$data = $albums->fetch($key);

// smazání záznamu č. 7
$albums->delete(7);

// smazání více záznamů
$count = $albums->delete(array(1, 2, 4));

// úprava záznamu č. 4
$data->title = 'new title';
$albums->update(4, $data);
// obdobně jako u delete lze měnit více záznamů

// vložení záznamu
$id = $albums->insert($data);

Dále lze provádět jednoduché výběry:

// řádky s klíčem 2, 3 a 5
foreach ($albums->find(2, 3, 5) as $row) {
  ...
}

// vypiš celou tabulku v HTML
$albums->findAll()->dump();

// výběr s řazením podle artist, title
$albums->findAll('artist', 'title');

Jde o velmi jednoduchého pomocníka (tzv. helper) pro rutinní operace nad tabulkou. Tedy žádné složité ORM nebo ActiveRecords. Tuším se tomu říká Table Data Gateway. Funkce je čerstvá a ve stádiu experimentování.

Ještě drobnost. Dibi je už ze své podstaty zcela imunní vůči SQL injection, takže se jich nemusíte obávat:

$key = '3 OR 1=1'; // podvrh
$albums->delete($key);
// --> DELETE FROM [albums] WHERE [product_id] = 3

Extrémě rychlý "load SQL file"

Tak hele, v šest ráno po mně nemůžete chtít kultivovaný titulek, spokojte se i s tímto.

K zálohování nebo přenášení databází mezi více servery se používá tzv. SQL dump. Jde o textový soubor obsahující popis struktury i obsahu tabulek ve formě série SQL příkazů. K jeho generování z příkazové řádky je určen nástroj mysqldump, na hostingu se obvykle používá interaktivní phpMyAdmin.

Aplikaci phpMyAdmin lze použít i k obnovení ze zálohy, tj. načtení SQL dumpu. Bohužel se s tím neskutečně párá a proces trvá moc dlouho. Databáze obsahující jen pár tisíc záznamů nelze takto vůbec importovat – to dřív vyprší časový limit běhu PHP skriptu.

Pokusil jsem se kdysi napsat rychlejší importér a povedlo se. Co phpMyAdmin louská dlouhé minuty, zvládne tento za zlomek sekundy. Nástroj jsem nyní začlenil do dibi a používá se takto:

dibi::connect();
dibi::loadFile('dump.sql');

Lze načítat i komprimovaný soubor:

dibi::loadFile('compress.zlib://dump.sql.gz');

Soubor se čte postupně, takže nevadí, když je větší než dostupná paměť.

Metoda vrací počet vykonaných příkazů. V případě chyby vyhodí výjimku. Ještě zdůrazňuji, že je určen pro SQL dump ve formátu, který generují zmíněné nástroje.

Tip: SQL dump generujte se zaškrtnutou volbou „Rozšířené inserty“ (Extended inserts), má to zásadní vliv na rychlost načítání, ať už používáte jakýkoliv importér.


Téměř v cíli: dibi 0.9b

Vývoj databázového layeru dibi se nezadržitelně blíží k finální verzi. Vyzkoušel jsem si trošku jiný přístup k open source, existoval pouze jediný článek o této knihovně a připomínkování probíhalo v komentářích nebo přes e-maily. Za podněty děkuji zejména Tomáši Bartoňovi. Komorní atmosféra vývoje mi sedla, nemusel jsem se tolik svazovat zpětnou kompatibilitou ani řešit podporu.

Co je dibi?

Jde o minimalistický databázový layer, dobře padnoucí do ruky. Jednosouborová verze obsahující ovladače pro 8 databází (MySQL, MySQLi, PostgreSQL, SQLite, ODBC a experimentální MS SQL, Oracle a PDO) má pouhých … a neřeknu :-) Tipněte si.

Dibi má plnit tyto tři cíle:

…pokračování


dibi – pokrokový databázový layer

Uplynulo sedm měsíců od doby, kdy jsem tu poprvé psal o databázovém layeru dibi. Nechtěl jsem předvádět hotové řešení, spíš otevřít diskusi. Ale místo podnětů mi přišlo několik desítek žádostí o zdrojové kódy ;)

Konečně mohu všechny žadatele potěšit. Náhledová verze je k dispozici:

Upozornění: Knihovna dibi se neustále vyvíjí. Její popis v tomto článku postupně aktualizuji, takže některé komentáře pod ním mohou být již nesouvisející. Aktuální informace najdete na webu dibiphp.com.

Řešení, které jsem navrhoval v původním článku, dnes považuji z více důvodů za překonané. Co se však nezměnilo, to jsou cíle tohoto layeru:

- maximálně ulehčit práci programátorům. Jak?
- zjednodušit zápis SQL příkazů, co to jen půjde
- snadný přístup k metodám, i bez globálních proměnných
- funkce pro několik rutinních úkonů - eliminovat výskyt chyby. Jak?
- přehledný zápis SQL příkazů - přenositelnost mezi databázovými systémy
- automatická podpora konvencí (escapování/slashování, uvozování identifikátorů)
- automatické formátování spec. typů, např. datum, řetězec
- sjednocení základních fcí (připojení k db, vykonání příkazu, získání výsledku) - a především KISS (Keep It Simple, Stupid)
- zachovat maximální jednoduchost
- raději jeden geniální nápad, než 10.000 hloupých řádků kódu

A naopak záležitosti, o které mi vůbec nejde:

 • zajištění kompatibility SQL příkazů
 • emulace funkcí chybějících některým databázím
 • vytvoření bohatých knihoven plných funkcí
 • nechci konkurovat ActiveRecords apod., jde mi jen o čisté SQL

A také neřeším následující věci (a vysvětlím proč):

 • funkce pro zkoumání struktury databáze a tabulek
 • prepared SQL statements

Pokud neprogramujete aplikaci typu phpMyAdmin, tak žádné funkce na zkoumání databázové struktury nepotřebujete. Vlastně bych řekl, že jejich potřeba vypovídá o špatně navržené aplikaci. Dokud tuto funkčnost nebudu potřebovat, nebo ji nenaprogramuje někdo jiný, tak v dibi nebude ;-)

Prepared SQL statements jsem taktéž shledal zbytečnými. Proč? Především se mi nikdy nestalo, že bych v jednom skriptu volal tolikrát tentýž SQL příkaz lišící se jen v hodnotách parametrů. Za druhé se podle mých měření zrychlení dosažené pomocí prepare pohybuje v řádu procent. V reálném nasazení je tedy naprosto zanedbatelné. Oproti tomu takový vícenásobný INSERT, který dibi podporuje, umí zrychlit vkládání až tisícinásobně. A nakonec – výhody, které prepared statements přináší z programátorského hlediska, tedy pohodlné vkládání proměnných, řeší dibi výrazně lépe.

Takže pojďme se podívat, jak to celé funguje.

…pokračování


phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.