phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Rubrika Texy!

Texy! je sexy!

Texy is sexy Texy! je konvertor a formátovač textů s výstupem v XHTML. Používá soubor vcelku jednoduchých, ale velmi účinných pravidel, kterými se konverze řídí. Konečně jsem si udělal pluginek pro BLOG:CMS a už můžu v Texy! psát všechny články. Mně to ušetří spoustu času a Vy, milí čtenáři, uvidíte typograficky čistější výsledek.

Texy! si můžete zkusit na zmíněné adrese nebo i zde v komentářích. Ty běží také na novém enginu.

Možná mu příliš fandím ? ale řekl bych, že Texy! je nejkomplexnější formátovač. Umí zpracovávat obrázky, odkazy, vnořené seznamy, tabulky ale také CSS(Kaskádové styly). Nenechá se oblafnout a generuje validní a kvalitní kód. Navíc přizpůsobuje formát národním specifikům:

  • vkládá pevné mezery za jednopísmenné souhláskové předložky a spojky (nejnevykrystalizovávatelnějšíminejneobhospodařovávatelnějšími)
  • rozděluje příliš dlouhá slova podle slabik
  • používá „dvojité“ a ‚jednoduché‘ typografické uvozovky
  • zaměňuje spojovník na pomlčku: 10–15 vs. česko-slovenský

Bohužel, systém jsem vytvářel v době, kdy jsem neznal jiné alternativy, takže je naprosto nekompatibilní s čímkoliv ostatním. Ale úvahy jej trošku uzpůsobit, třeba k Textile, jsem nakonec zavrhl. Zkrátka Texy! mi připadne logičtější. Texy! je sexy!


phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.