Na navigaci | Klávesové zkratky

Lze pomocí regulárních výrazů parsovat HTML?

Pojďme jednou provždy rozlousknout tuhle věčnou otázku, která rozděluje komunitu programátorů. Rozhodl jsem se ponořit do temných vod regulárních výrazů, abych přinesl odpověď (spoiler: ano, je to možné).

Takže, co vlastně HTML dokument obsahuje? Jde o mix textu, entit, značek, komentářů a speciální značky doctype. Prozkoumejme nejprve každou ingredienci zvlášť.

Entity

Základem HTML stránky je text, který tvoří obyčejné znaky a speciální sekvence zvané HTML entity. Ty mohou být buď pojmenované, jako je   pro nezlomitelnou mezeru, nebo číselné, a to buď v desítkovém   nebo šestnáctkovém   formátu. Regulární výraz, který zachytí HTML entitu, by vypadal takto:

(?<entity>
	&
	(
		[a-z][a-z0-9]+   # pojmenovaná entita
		|
		\#\d+       # desítkové číslo
		|
		\#x[0-9a-f]+    # hexadecimální číslo
	)
	;
)

Všechny regulární výrazy jsou zapsány v režimu extended, ignorují velikost písmen a tečka představuje jakýkoliv znak. Tj. modifikátor six.

Značky

Tyto ikonické prvky dělají HTML tím čím je. Tag začíná <, následuje název tagu, možná sada atributů a uzavírá se > nebo />. Atributy mohou mít volitelnou hodnotu a ta může být uvozena do dvojitých, jednoduchých nebo žádných uvozovek. Regulární výraz zachytávající atribut by vypadal takto:

(?<attribute>
	\s+             # alespoň jeden bílý znak před atributem
	[^\s"'<>=`/]+        # název atributu
	(
		\s* = \s*        # rovnítko před hodnotou
		(
			"          # hodnota uzavřená ve dvojitých uvozovkách
				(
					[^"]    # libovolný znak kromě dvojité uvozovky
					|
					(?&entity) # nebo HTML entita
				)*
			"
			|
			'          # hodnota uzavřená v jednoduchých uvozovkách
				(
					[^']    # libovolný znak kromě uvozovky
					|
					(?&entity) # nebo HTML entita
				)*
			'
			|
			[^\s"'<>=`]+     # hodnota bez uvozovek
		)
	)?              # hodnota je volitelná
)

Všimněte si, že se odvolávám na pojmenovanou skupinu entity definovanou dříve.

Elementy

Element může představovat jak samostatná značka (tzv. prázdný element), tak značky párové. Existuje pevný výčet jmen prázdných elementů, podle kterých je rozeznáme. Regulární výraz pro jejich zachytávání by vypadal takto:

(?<void_element>
	<         # začátek značky
	(         # název elementu
		img|hr|br|input|meta|area|embed|keygen|source|base|col
		|link|param|basefont|frame|isindex|wbr|command|track
	)
	(?&attribute)*   # volitelné atributy
	\s*
	/?         # volitelné /
	>         # konec značky
)

Ostatní značky jsou tedy párové a zachytí je tento regulární výraz (používám v něm odvolávku na skupinu content, kterou teprve nadefinujeme):

(?<element>
	<         # počáteční značka
	(?<element_name>
		[a-z][^\s/>]* # název elementu
	)
	(?&attribute)*   # volitelné atributy
	\s*
	>         # konec počáteční značky
	(?&content)*
	</         # koncová značka
	(?P=element_name) # zopakujeme název elementu
	\s*
	>         # konec koncové značky
)

Speciálním případem jsou elementy jako <script>, jejichž obsah se musí zpracovávat odlišně od ostatních elementů:

(?<special_element>
	<         # počáteční značka
	(?<special_element_name>
		script|style|textarea|title # název elementu
	)
	(?&attribute)*   # volitelné atributy
	\s*
	>         # konec počáteční značky
	(?>        # atomická skupina
		.*?      # nejmenší možný počet jakýchkoliv znaků
		</       # koncová značka
		(?P=special_element_name)
	)
	\s*
	>         # konec koncové značky
)

Líný kvantifikátor .*? zajistí, že se výraz zastaví u první ukončovací sekvence, a atomická skupina zajistí, že toto zastavení bude definitivní.

Komentáře

Typický HTML komentář začíná sekvencí <!-- a končí sekvencí -->. Regulární výraz pro HTML komentáře může vypadat takto:

(?<comment>
	<!--
	(?>      # atomická skupina
		.*?    # nejmenší možný počet jakýchkoliv znaků
		-->
	)
)

Líný kvantifikátor .*? opět zajistí, že se výraz zastaví u první ukončovací sekvence, a atomická skupina zajistí, že toto zastavení bude definitivní.

Doctype

Jde o historický relikt, který dnes existuje jen proto, aby přepnul prohlížeč do tzv. standardního režimu. Obvykle vypadá jako <!doctype html>, ale může obsahovat i další znaky. Zde je regulární výraz, který jej zachytí:

(?<doctype>
	<!doctype
	\s
	[^>]*     # jakékoliv znaky kromě '>'
	>
)

Dejme to dohromady

Když máme hotové regulární výrazy zachytávající každou část HTML, je čas vytvořit výraz pro celý HTML 5 dokument:

\s*
(?&doctype)?       # volitelný doctype
(?<content>
	(?&void_element)   # prázdný element
	|
	(?&special_element)  # speciální element
	|
	(?&element)      # párový element
	|
	(?&comment)      # komentář
	|
	(?&entity)      # entita
	|
	[^<]         # znak
)*

Všechny části můžeme spojit do jednoho komplexního regulárního výrazu. Tohle je on, superhrdina mezi regulárními výrazy se schopností parsovat HTML 5.

Závěrečné poznámky

I když jsme si ukázali, že HTML 5 lze parsovat pomocí regulárních výrazů, uvedený příklad k ničemu užitečný není. Nepomůže vám se zpracováním HTML dokumentu. Vyláme si zuby u nevalidního dokumentu. Bude pomalý. A tak dále. V praxi se používají spíš reguláry jako je tento (pro hledání URL obrázků):

<img.+?src=["'](.+?)["'].*?>

Ale to je opravdu velmi nespolehlivé řešení, která vede k chybám. Tento regexp chybně matchuje třeba custom tagy jako například <imgs-tag src="image.jpg">, custom atributy jako <img data-src="custom info">, nebo selže, když atribut bude obsahovat uvozovku <img src="mcdonald's.jpg">. Proto je doporučeno používat specializované knihovny. Ve světě PHP máme smolíčka, protože rozšíření DOM podporuje pouze pravěké ztrouchnivělé HTML 4. Naštěstí PHP 8.4 slibuje parser pro HTML 5.

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

 1. Tobiáš Potoček #1

  avatar

  #til: Regulární výrazy podporují rekurzi. Bez ní skutečně HTML parsovat nejde.

  před 5 měsíci | odpovědět

Napište komentář

Text komentáře
Kontakt

(kvůli gravataru)*kurzíva* **tučné** "odkaz":http://example.com /--php phpkod(); \--

phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.