Na navigaci | Klávesové zkratky

PHP & DOM; interní poznámky

Pár postřehů k DOM API v PHP 5. Jde o funkce pro parsování, generování a manipulaci s XML a HTML soubory. Chování se může v různých verzích lišit.

$dom = new DOMDocument();

// konfigurace pro načtení
$dom->preserveWhiteSpace = false;
$dom->load('input.xml');

// konfigurace pro uložení
$dom->formatOutput = true;
$dom->encoding = 'utf-8';
$dom->save('output.xml');

Načtení XML souboru

 • metody $dom->load($fileName), $dom->loadXML($string)
 • konfigurační vlastnosti:
  • $dom->resolveExternals – načíst externí entity z DTD deklarace? Výchozí: false
  • $dom->strictErrorChecking – throws DOMException on errors? Výchozí: true
  • $dom->validateOnParse – načíst a validovat oproti DTD? Vychozí: false
  • $dom->preserveWhiteSpace – zachovat redundantní white space? Výchozí: true
  • $dom->substituteEntities – zaměnit jmenné entity? Výchozí: false
 • validování nebo resolveExternals stahuje DTD – extrémně pomalé!
 • aby se nestahovalo DTD:
  • ponechat nastavené resolveExternals = validateOnParse = false
  • nebo použít XML Catalogs (nepovedlo se mi rozchodit)
  • nebo modifikovat URL v <!DOCTYPE> na lokální kopii DTD
 • zpracování DTD je pomalé (tj. i bez stahování)
  • načtení XHTML dokumentu trvá cca 50× déle
  • validování už pak zpomalí jen mírně
 • bez zpracování DTD:
 • $dom->encoding určuje XML deklarace

Uložení XML souboru

 • metody $dom->save($fileName), $s = $dom->saveXML()
 • generují identický výstup (narozdíl od ukládání HTML)
 • konfigurační vlastnosti:
  • $dom->formatOutput – generuje „hezčí“ výstup (formátuje podivně)
  • $dom->encoding – kódování (např. utf-8, windows-1250)
  • $dom->standalone, $dom->version – XML deklarace
 • formatOutput lze povolit jen tehdy, pokud bylo načítáno s preserveWhiteSpace == false
 • saveXML($node) s parametrem ignoruje encoding, vždy používá UTF-8

Načtení HTML souboru

 • metody $dom->loadHTMLFile($fileName), $dom->loadHTML($string)
 • chápe všechny HTML entity
 • ignoruje nastavení:
  • $dom->resolveExternals (vždy true)
  • $dom->validateOnParse (vždy false)
  • $dom->preserveWhiteSpace (vždy true)
  • $dom->substituteEntities (vždy true)
 • je nutné specifikovat kódování meta hlavičkou, jinak použje ISO-8859-1, ale vlastnost $dom->encoding nastaví na null a už nepůjde změnit při ukládání
 • přepisuje \r na &#13; → odstranit funkcí str_replace
 • funguje getElementById()
 • nevytváří plnohodnotný DOM, nedoplní např. element body (má volitelné značky)

Uložení HTML souboru

 • metody $dom->saveHTMLFile($fileName), $s = $dom->saveHTML()
 • negenerují stejný výstup!
 • pokud byl vstup načten jako XML (load, loadXML), ukládá špatně prázdné elementy
 • ignoruje nastavení:
  • $dom->formatOutput (vždy false)
  • $dom->encoding
  • saveHTML použije vstupní kódování
  • saveHTMLFile použije 7bit ASCII, v meta hlavičce uvádí UTF-8 (není chyba),

Zpracování HTML souboru

// odstraníme \r
$s = file_get_contents('input.html');
$s = str_replace("\r", '', $s);

// parsujeme
$dom = new DOMDocument();
$ok = $dom->loadHTML($s);

// zjistíme obsah <title>
$title = $dom->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue;

// nebo šikovněji přes XPath:
$xpath = new DOMXPath($dom);
$title = $xpath->query('//title')->item(0)->nodeValue;

XPath: tutorial, XPather extension

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

 1. David Grudl #1

  avatar

  Tohle není článek, jen souhrn mých rešerší, sepsaný pro vlastní potřebu. Text nadále doplňuji a upravuji. Budu rád, pokud téma doplníte o další postřehy.

  před 17 lety
 2. pixy #2

  Prefix: mám s tímhle nulové zkušenosti; drobný nápad: nepomohlo by přeuložit nepoužívanější DTD na lokál a přesměrovat PHP na ně?

  před 17 lety | reagoval [3] David Grudl
 3. David Grudl #3

  avatar

  #2 pixy, asi nejsnáze to lze udělat změnou URL v <!DOCTYPE>na lokální soubor, zprovoznit XML Catalogs se mi nepodařilo. Nicméně stále je zpracování DTD velmi pomalé – asi 50× prodlouží načtení XHTML souboru.

  Mnohem rychlejší je preprocesing vstupního souboru
  nahradit atribut id za xml:id
  nahradit jmenné entity za číselné

  a pak parsovat bez DTD.

  před 17 lety
 4. marek #4

  avatar

  nevadí že napíšu komentář k nečlánku? :) Co vedlo k napsání komentáře o nečlánku po osmi hodinách od napsání?

  před 17 lety | reagoval [5] David Grudl
 5. David Grudl #5

  avatar

  #4 marku, to je pozůstatek jednoho smazaného komentáře a smazaných reakcí na to, že jsem jej smazal ?

  před 17 lety
 6. xom #6

  avatar

  Děkuju za souhrn, velice se to hodí, zvláště, když přemýšlím nad tvorbou PHP OpenXML docx generátoru, který jsem po netu hledal a nějak nenašel – pokud byste někdo o tom generátoru věděl, tak napište, ať nedělám zbytečnou práci (pro tabulkový Excel již existuje PHP Excel

  před 17 lety

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře.


phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.