Na navigaci | Klávesové zkratky

Již brzy!

Slovo dalo slovo a s jedním špičkovým programátorem v Zend Frameworku připravujeme školení frameworků pro PHP programátory. Já si beru na starost školení Nette Frameworkdibi (bo sou lepšejší, ni?). Žádné velké teoretizování, žádné obecné řeči – chceme vás naučit sekat kvalitní webové aplikace jako Baťa cvičky!

2 termíny, 2 dny, 2 frameworky

Přesný termín a místo ještě není určené, nicméně školení bude dvoudenní, pro každý framework samozřejmě zvlášť. Uskuteční se v Praze. Počet účastníků je omezen, proto nabízím možnost se předběžně registrovat. Předběžně registrovaní účastníci budou mít přednost před ostatními. Nyní už je vypsán termín a můžete školení objednávat.

Po účastnících je vyžadována dobrá znalost PHP, naopak znalost frameworku není potřeba. Rád bych oslovil především firmy, které pochopily, že takové to nimrání se v PHP nemá smysl a je potřeba tvořit pořádné weby a to navíc rychle. Na závěr školení bude rituálně smazán framework, který si firma sama vyvinula ?

No, a já letím! Sem. Kdybyste měli cestu, stavte se.

Mohlo by vás zajímat


phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.