Na navigaci | Klávesové zkratky

Kompilační chyby v PHP: proč jsou stále problémem?

Programování v jazyce PHP byla vždycky trošku výzva, ale naštěstí prošlo mnohými změnami k lepšímu. Pamatujete na časy před verzí PHP 7, kdy skoro každá chyba znamenala fatal error, což aplikaci okamžitě ukončilo? V praxi to znamenalo, že jakákoli chyba mohla aplikaci zcela zastavit, aniž by programátor měl možnost ji zachytit a náležitě na ni reagovat. Nástroje jako Tracy využívaly magických triků, aby dokázaly takové chyby vizualizovat a logovat.

Naštěstí s příchodem PHP 7 se tohle změnilo. Chyby nyní vyvolávají výjimky, jako jsou Error, TypeError a ParseError, které lze snadno zachytávat a řešit. Avšak i v moderním PHP existuje slabé místo, kdy se chová stejně jako ve své páté verzi. Mluvím o chybách během kompilace. Ty nelze zachytit a okamžitě vedou k ukončení aplikace. Jedná se o chyby úrovně E_COMPILE_ERROR. PHP jich generuje na dvě stovky. Vzniká paradoxní situace, že když PHP načte soubor se syntaktickou chybou, jako je třeba chybějící středník, vyhodí zachytitelnou ParseError. Avšak když je soubor syntakticky v pořádku, ale obsahuje chybu odhalitelnou až při kompilaci (jako dvě metody se stejným jménem), vyústí to ve fatální chybu.

try {
	require 'cesta_k_souboru.php';
} catch (ParseError $e) {
	echo "Syntaktická chyba v PHP souboru";
}

Bohužel, kompilační chyby v PHP nemůžeme ověřit interně. Existovala funkce php_check_syntax(), která navzdory názvu odhalovala i kompilační chyby. Byla zavedena v PHP 5.0.0, ale záhy odstraněna ve verzi 5.0.4 a od té doby nikdy nebyla nahrazena. Pro ověření správnosti kódu se musíme spolehnout na linter z příkazové řádky:

php -l soubor.php

Z prostředí PHP lze ověřit kód uložený v proměnné $code třeba takto:

$code = '... PHP kód pro ověření ...';
$process = proc_open(
	PHP_BINARY . ' -l',
	[['pipe', 'r'], ['pipe', 'w'], ['pipe', 'w']],
	$pipes,
	null,
	null,
	['bypass_shell' => true],
);
fwrite($pipes[0], $code);
fclose($pipes[0]);
$error = stream_get_contents($pipes[1]);
if (proc_close($process) !== 0) {
	echo 'Chyba v PHP souboru: ' . $error;
}

Nicméně režie spouštění externího PHP procesu kvůli ověření jednoho souboru je docela velká. Ale dobrá zpráva přichází s verzí PHP 8.3, která přinese možnost ověřovat více souborů najednou:

php -l soubor1.php soubor2.php soubor3.php

Zanechat komentář

Text komentáře
Kontakt

(kvůli gravataru)*kurzíva* **tučné** "odkaz":http://example.com /--php phpkod(); \--

phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.