Na navigaci | Klávesové zkratky

Který framework má nejlepší dokumentaci?

Zajímalo mě, který PHP framework má nejlepší dokumentaci. A jak si v žebříčku stojí Nette. Jenže jak to zjistit?

Všichni víme, že nejhorší je žádná dokumentace. Pak následuje nedostatečná dokumentace. Opakem je obsáhlá dokumentace. Tedy zdá se, že důležitým vodítkem je samotný objem dokumentace. Pochopitelně obrovskou roli hraje i její srozumitelnost a aktuálnost, dojem dělá čtivost a bezchybnost. Tyto faktory se velmi těžko měří. Nicméně sám vím, kolik částí dokumentace Nette jsem mnohokrát přepsal, aby byly jasnější, kolik oprav jsem mergoval, a předpokládám, že se tak děje u každého letitého frameworku. Že tedy postupně všechny dokumentace konvergují k podobné vysoké kvalitě. Tudíž si jako vodítko dovolím brát čistě objem dat, byť jde o zjednodušení.

Pochopitelně se objem dokumentace musí dát do poměru s velikostí té které knihovny. Některé jsou i řádově větší než jiné a pak by měly mít i řádově větší dokumentaci. Pro jednoduchost budu velikost knihovny stanovovat podle objemu PHP kódu. S normalizovaným bílým místem, bez komentářů.

Vytvořil jsem graf poměru anglické dokumentace ku kódu u známých frameworků CakePHP (4.2), CodeIgniter (3.1), Laravel (8.62), Nette (3.1), Symfony (5.4), YII (2.0) a Zend Framework (2.x, již nevyvíjený):

Jak z grafu vidíte, obsáhlost dokumentace vůči kódu je u všech frameworků víceméně podobná.

Vyčnívá CodeIgniter. Smekám před CakePHP a YII, které se snaží udržovat dokumentaci v celé řadě dalších jazyků. Obsáhlost dokumentace Nette je nad průměrem. Zároveň Nette je jediný framework, který má 1:1 překlad i v naší mateřštině.

Smyslem grafu NENÍ ukázat, že ten či onen framework má o tolik procent obsáhlejší dokumentaci než jiný. Na to je metrika příliš primitivní. Smyslem je naopak ukázat, že obsáhlost dokumentace u jednotlivých frameworků z velké míry srovnatelná. Vytvořil jsem jej hlavně pro sebe, abych získal představu, jak je na tom dokumentace Nette ve srovnání s konkurencí.

Původně vyšlo v srpnu 2019, údaje jsou aktualizované pro říjen 2021.

Mohlo by vás zajímat


phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.