phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Rubrika Web

SASS, LESS, Stylus or pure CSS? (3)

Journey into the heart of the three most known CSS preprocessors continues, though not in the way I originally planned.

CSS preprocessor is a tool that take code written in their own syntax and generates the CSS for the browser. The most popular preprocessors are SASS, LESS and Stylus. We have talked about installation and syntax + mixins. All three preprocessors have a fundamentally different way of mixins conception.

Each of them have gallery of finished mixins: For SASS there is a comprehensive Compass, the LESS has framework Twitter Bootstrap or small Elements a Stylus NIB.

… this was opening sentences of article I started write year and quarter ago and never finished. I came to the conclusion that all three preprocessors are useless. They required to do so many compromises that potential benefits seemed insignificant. Today I will explain it.

…pokračování


SASS, LESS, Stylus nebo čisté CSS? (3)

Cesta do nitra tří nejznámějších CSS preprocesorů pokračuje, i když ne tak, jak jsem původně plánoval.

CSS preprocesor je nástroj, který vám ze zdrojového kódu zapsaného ve vlastní syntaxi vygeneruje CSS pro prohlížeč. Mezi nejznámější patří SASS, LESS a Stylus. Ukázali jsme si, jak je nainstalovat a naťukli téma syntaxe a mixinů. Všechny tři preprocesory nabízejí fundamentálně rozdílný způsob, jak programovat s mixiny. Každý je v tom jinak konzistentní a každý umí být jinak matoucí.

Pro každý preprocesor existuje galerie hotových mixinů, do kterých nahlédněte přinejmenším k posouzení jejich srozumitelnosti. Pro SASS existuje komplexní Compass, LESS má framework Twitter Bootstrap nebo drobné Elements a Stylus NIB.

…tak takhle začínal článek, který jsem rozepsal před rokem a čtvrt a nikdy nedokončil. Přišel jsem totiž k závěru, že všechny tři preprocesory jsou, alespoň zatím, nepoužitelné. Jejich nasazení by představovalo tolik ústupků, že by se vedle nich potenciální výhody dočista ztrácely. Dnes to vysvětlím.

…pokračování


FTP Deployment: smart file upload

FTP deployment is a tool for automated deployment to an FTP server.

There is nothing worse than uploading web applications to FTP server manually, using tools like Total Commander. (Although, editing files directly on the server and then trying to keep some kind of synchronization is even worse ;-)

Once the process is automated, it costs you a fraction of time and minimizes the risk of error (didn't I forget to upload some files?). There are lots of sophisticated deploying techniques available today, but many people are still using FTP. This tool is designed for them.

FTP Deployment is a script written in PHP (requires PHP 5.4 or newer) and will automate the entire process. Just say which local folder to upload and where. This information is stored in a deployment.ini text file, which you can associate with deployment script, so deployment will become a one click thing.

php deployment deployment.ini

And what does the deployment.ini file contain? Only the remote item is required, all the others are optional:

; log file (defaults to config file with .log extension)
log = ...

; directory for temporary files (defaults to system's temporary directory)
tempDir = /temp/deployment

; enable colored highlights? (defaults to autodetect)
colors = yes

[my site] ; Optional section (there may be more than one section).
; remote FTP server
remote = ftp://user:secretpassword@ftp.example.com/directory
; you can use ftps:// or sftp:// protocols (sftp requires SSH2 extension)

; do not like to specify user & password in 'remote'? Use these options:
user = ...
password = ...

; FTP passive mode
passiveMode = yes

; local path (optional)
local = .

; run in test-mode? (can be enabled by option -t or --test)
test = no

; files and directories to ignore
ignore = "
	.git*
	project.pp[jx]
	/deployment.*
	/log
	temp/*
	!temp/.htaccess
"
; is allowed to delete remote files? (defaults to yes)
allowDelete = yes

; jobs to run before uploading
before[] = local: lessc assets/combined.less assets/combined.css
before[] = http://example.com/deployment.php?before

; jobs to run after uploading and before uploaded files are renamed
afterUpload[] = http://example.com/deployment.php?afterUpload

; directories to purge after uploading
purge[] = temp/cache

; jobs to run after everything (upload, rename, delete, purge) is done
after[] = remote: unzip api.zip
after[] = remote: chmod 0777 temp/cache ; change permissions
after[] = http://example.com/deployment.php?after

; files to preprocess (defaults to *.js *.css)
preprocess = no

; file which contains hashes of all uploaded files (defaults to .htdeployment)
deploymentFile = .deployment

Configuration can also be stored in a PHP file.

In test mode (with -t option) uploading or deleting files is skipped, so you can use it to verify your settings.

Item ignore uses the similar format to .gitignore:

log - ignore all 'log' files or directories in all subfolders
/log - ignore 'log' file or directory in the root
app/log - ignore 'log' file or directory in the 'app' in the root
data/* - ignore everything inside the 'data' folder, but the folder will be created on FTP
!data/db/file.sdb - make an exception for the previous rule and do not ignore file 'file.sdb'
project.pp[jx] - ignore files or folders 'project.ppj' and 'project.ppx'

Before the upload starts, after it finishes and after all jobs, you can execute commands or call your scripts on the server (see before, afterUpload, after), which can, for example, switch the server to a maintenance mode. If you use php-config – you can run lambda function with deployment environment.

Syncing a large number of files attempts to run in (something like) a transaction: all files are uploaded with extension .deploytmp and then quickly renamed.

An .htdeployment file is uploaded to the server, which contains MD5 hashes of all the files and is used for synchronization. So the next time you run deployment, only modified files are uploaded and deleted files are deleted on server (if it is not forbidden by the allowDelete directive).

Uploaded files can be processed by a preprocessor. These rules are predefined: .css files are compressed using the Clean-CSS and .js minified by Google Closure Compiler via online services.

There is also a rule for expanding mod_include Apache directives. For example, you can create a file combined.js:

<!--#include file="jquery.js" -->
<!--#include file="jquery.fancybox.js" -->
<!--#include file="main.js" -->

This tool will combine scripts together and minify them with the Closure Compiler to speed-up your website.

In the deployment.ini, you can create multiple sections, i.e. you may have separate rules for data and for application.

Installing FTP Deployment

FTP Deployment requires PHP 5.4 or later. It also requires openssl extensions for ftps:// and SSH2 extension for sftp:// connections.

The easiest way to obtain FTP Deployment is to download a single PHAR file.

Or you can install it using Composer:

composer create-project dg/ftp-deployment

před 11 lety v rubrice Web


Objeví Rails Dependency Injection?

Málokdo má takovou potřebu zdůrazňovat svou domnělou nadřazenost, jako právě Railisti. Abyste mě nechápali špatně, jde o dobrou marketingovou strategii. Nepříjemné je, když jí podlehnete do té míry, že zbytek světa vnímáte jen jako upachtěné kopírovače bez šance se vám někdy přiblížit. Svět takový totiž není.

Příkladem je Dependency Injection. Zatímco lidé kolem PHP nebo JavaScriptu objevili DI se zpožděním, Ruby on Rails zůstávají dosud nepolíbené. Bylo mi záhadou, proč framework s tak pokrokovou image zůstává kdesi pozadu a začal v tom pátrat. Odpověď mi dala řada zdrojů na Google nebo karmiq a zní:

Ruby je tak dobrý jazyk, že vůbec Dependency Injection nepotřebuje.

Fascinující argument, který je navíc v elitářském prostředí sebepotvrzující. A je skutečně pravdivý? Nebo jde jen o zaslepení pýchou, stejné zaslepení, jaké způsobilo nedávno přetřásané bezpečnostní díry v Rails?

Říkal jsem si, že je možné, že Ruby znám natolik málo, aby mi nějaký klíčový aspekt unikl, a že skutečně jde o jazyk, který DI nepotřebuje. Jenže primárním smyslem Dependency Injection je zřejmé předávání závislostí, aby byl kód srozumitelný a předvídatelný (a je pak i lépe testovatelný). Jenže když se podívám do dokumentace Rails na tutoriál „blog za pár minut“, vidím tam třeba:

def index
 @posts = Post.all
end

Tedy pro získání blogpostů používají statickou metodu Post.all, která odněkud (!) vrátí seznam článků. Z databáze? Ze souboru? Vyčaruje je? Nevím, protože se tu nepoužívá DI. Místo toho se tu vaří nějaké statické peklo. Ruby je bezesporu šikovný jazyk, ale DI nenahrazuje.

V Ruby lze za běhu přepisovat metody (Monkey patch; obdobně jako v JavaScriptu), což je forma Inversion of control (IoC), která třeba pro potřeby testů dovolí podstrčit jinou implementaci statické metody Post.all. Tohle ale nenahrazuje DI, kód to zřejmější neudělá, spíše naopak.

Mimochodem, zaujala mě i třída Post tím, že reprezentuje jak jeden článek na blogu, tak funguje jako repozitář (metoda all), což je porušení Single Responsibility Principle jako vyšité.

Jako odůvodnění, proč Ruby nepotřebují DI, se často odkazuje na článek LEGOs, Play-Doh, and Programming. Důkladně jsem ho pročetl, sledoval, jak autor párkrát zaměňuje „DI“ s „DI frameworkem“ (tedy něco jako zaměňovat „Ruby“ s „Ruby on Rails“) a nakonec zjistil, že k závěru, že Ruby Dependency Injection nepotřebují, vůbec nepřišel. Psal, že nepotřebují DI frameworky, jaké zná z Javy.

Jeden mylně interpretovaný závěr, pokud pohladí ego, dokáže zcela pobláznit obrovskou skupinu inteligentních lidí. Nakonec mýtus, že špenát obsahuje neobyčejné množství železa, se taky drží od roku 1870.

Ruby je velmi zajímavý jazyk, vyplatí se v něm jako v každém jiném používat DI a existují pro něj i DI frameworky. Rails je zajímavý framework, který zatím neobjevil DI. Až ho objeví, půjde o velké téma některé z příštích verzí.

(Po pokusu diskutovat o DI s Karmim, kterého pokládám za nejinteligentnějšího Railistu, nechávám komentáře uzavřené, omlouvám se.)

Viz také: Dependency injection není pouze o jednoduším testování

před 12 lety v rubrice Web


SASS, LESS, Stylus nebo čisté CSS? (2)

Vyplatí se používat CSS preprocesory? A pokud ano, který zvolit? Pokračuji v rozboru tří nejznámějších konkurentů.

CSS preprocesor je nástroj, který vám ze zdrojového kódu zapsaného ve vlastní syntaxi vygeneruje CSS pro prohlížeč. Mezi nejznámější patří SASS, LESS a Stylus. Mají řešit praktické nedostatky samotného CSS.

předchozí části jsme si ukázali, jak preprocesory nainstalovat. Dnes se jim podívám na zoubek.

Syntaxe

Ač jednotlivé nástroje používají odlišnou syntax, všechny rozumí klasickému CSS. To je nesmírně důležité! Můžete kopírovat existující CSS fragmenty a budou fungovat. Ačkoliv…

SASS používá dvě různé syntaxe, jedna se nazývá SASS (stejně jako preprocesor), nepoužívá středníky ani složené závorky {} a místo toho odsazuje mezerami či tabulátory:

// SASS
#main
	color: blue
	font-size: 0.3em

Druhou syntaxí je SCSS, která vypadá jako klasické CSS a měla být i plně kompatibilní (budu ji pro SASS používat v dalších příkladech). Stejnou syntax má i LESS:

// SCSS, LESS a CSS
#main {
	color: blue;
	font-size: 0.3em;
}

Stylus také rozumí CSS syntaxi, nicméně upozorňuje, že nejde o 100% kompatibilitu, především proto, že hodně bazíruje na odsazování. V jeho syntaxi lze vynechat složené závorky, středníky a dokonce i dvojtečky:

// Stylus
#main
	color blue
	font-size 0.3em

Ale pozor! Důležité je, že tyto znaky můžeme vynechat. Pokud vám zápis připadá příliš hutný, klidně si dvojtečky doplňte. Nechcete odsazovat? Vražte tam složené závorky. Velmi podobně funguje NEON. V tomto se zásadně liší od úsporné SASS syntaxe, kde vynechání závorek a středníků je povinnost. Což ji činí z praktického hlediska nepoužitelnou a chápu, proč tvůrci o kompatibilitu s CSS usilovali, ale udělali to nešťastně zavedením další, nekompatibilní, ukecané syntaxe SCSS.

Když už se totiž rozhodnu preprocesor používat, ocením, když mi zjednoduší i syntaxi (alespoň nepovinné středníky), což bohužel umí jen Stylus. Jeho syntax je nejpružnější a nejúspornější.

V kontrastu přísnosti LESS a SASS je zajímavé, že všechny tři preprocesory podporují // řádkové komentáře.

Když udělám chybu

Pokud uděláte v dokumentu chibu, preprocesory vás na ni upozorní chybovou hláškou. A v tomto směru se jednotlivé nástroje zásadně liší. Pokud třeba zapomenu ve výše uvedeném kódu uzavírací }, oznámí SASS:

Syntax error: Invalid CSS after "font-size: 0.3em;": expected "}", was ""
		on line 4 of test.scss

Stylus:

	 if (err) throw err;
					 ^
ParseError: stdin:4
  1| #main {
  2|  color: blue;
  3|  font-size: 0.3em;
 > 4|

unexpected "eos"

a LESS:

ParseError: missing closing `}` in test.less:9:17
8
9 unexpected "eos"undefined

Nutno dodat, že LESS měl šťastnější chvilku. Pokud bych zapomněl středník, skončí to u obvyklejšího

ParseError: Syntax Error on line 2 in test.less:2:1
1 #main {
2	  color: blue
3	  font-size: 0.3em

Výmluvné chybové hlášky jsou pro mě důležité a v tomto směru s přehledem vede SASS. Ačkoliv se to z ukázky tak nejeví, hodně se snaží i Stylus. Běžně však špatně spočítá číslo řádku a hlásí chybu o pár řádků výš, než skutečně je. LESS se nejčastěji zmůže na nicneříkající Syntax Error on line XY.

Občas jsem narážel na chyby v samotném preprocesoru. Pokud se mi je podařilo izolovat, snažil jsem se je nahlásit (LESS, Stylus), ale ne vždy to šlo. Zde se nejvíc projevila vyspělost jednotlivých nástrojů. Zatímco nejstarší SASS se mi z rovnováhy nepodařilo vyvést nikdy, druhé dva nástroje obsahují chyb bohužel požehnaně.

Co všechno umí?

Drtivou většinou užitečných vychytávek najdeme u všech tří nástrojů, byť třeba nemusí být uvedeny v dokumentaci. V množství asi vede SASS, ale takto se to hodnotit nedá. Třeba nested properties nepotřebuji, naopak property lookup a generátor data URI ve Stylusu vypadá užitečně. Tedy do chvíle, než zjistíte, že převádí buď všechny obrázky, nebo žádný.

Nechci sepisovat výčet jednotlivých vlastností ani srovnávat jejich zápis, to najdete v dokumentaci nebo ve srovnávacím článku na NetTuts. Zaměřím se místo toho na fundamentální rozdíly a největší z nich se týkají tzv. mixinů.

Mixiny

Mixiny jsou z mého pohledu nejdůležitější vychytávkou preprocesorů, protože mění způsob, jak píšeme HTML kód. Vysvětlím. Asi nejznámější „mixin“ je tzv. clearfix, která se stará o to, aby z bloku nevytékaly plovoucí prvky. Obvykle vypadá nějak takto:

.clearfix:after {
	clear: both;
	content: ".";
	display: block;
	height: 0;
	visibility: hidden;
	font-size: 0;
}

(Poznámka: existují jednodušší i složitější varianty clearfixu. Kupodivu mně vždycky fungovalo nastavit bloku overflow: auto a clearfix jsem nepotřeboval. Ale v tuto chvíli jde jen o příklad.).

Clearfix pak aktivujeme v HTML:

<div id="content" class="clearfix">
	<div style="float: left;">....</div>
	...
</div>

Ale to neděláš dobře, Jaromíre. Clearfix by se měl aplikovat na straně stylů, přímo pro #content, nikoliv v HTML. Jenže komu by se chtělo kazit si krásný stylopis kopírováním ošklivého hacku? Mnoho kodérů raději sáhne do HTML.

S preprocesory však netřeba nic kopírovat a vystačíme si s jedinou instrukcí. Nejprve si clearfix uložíme jako tzv. mixin a poté ho v definici #content zavoláme:

SASS:

// definice mixinu (zkráceno)
@mixin clearfix {
	&:after { clear: both; ... }
}

#content {
	@include clearfix; // vložení mixinu
}

LESS:

.clearfix() {
	&:after { clear: both; ... }
}

#content {
	.clearfix;
}

Stylus:

clearfix()
	&:after { clear: both; ... }

#content
	clearfix()

Zmizí tak nutkání zasahovat do zdrojového kódu. A to je velmi důležité.

Jak vidno, syntaxe SASS je opět nejukecanější. Za zmínku stojí, že LESS umožňuje volat jako mixin i jakoukoliv třídu nebo ID.

Parametrické mixiny

Ještě zajímavější je to ve chvíli, kdy mixinům předáme parametry:

SASS:

@mixin border-radius($arg) {
	-webkit-border-radius: $arg;
	-moz-border-radius: $arg;
	border-radius: $arg;
}

#content {
	@include border-radius(2px);
}

LESS:

.border-radius(@arg) {
	-webkit-border-radius: @arg;
	-moz-border-radius: @arg;
	border-radius: @arg;
}

#content {
	.border-radius(2px);
}

Stylus:

border-radius(arg)
	-webkit-border-radius: arg
	-moz-border-radius: arg
	border-radius: arg


#content
	border-radius(2px)

Ve Stylusu můžeme použít i zapis s dvojtečkou:

#content
	border-radius: 2px

Což je velmi zajímavé! Když totiž později vendor prefix odstraníme, nebo když naopak zjistíme, že určité vlastnosti potřebujeme vendorovou variantu dodat, nemusíme změnit ani čárku v samotném stylu. Wow.

Jenže… co když mixin zavoláme s více parametry? Například uvedeme border-radius: 2px 3px. Překvapivě Stylus bude 3px v tichosti ignorovat. Proč tomu tak je?

V CSS existují dva způsoby, jak uvést více argumentů, lišící se v oddělovači:

 • oddělené mezerama: border: 1px solid black
 • oddělené čárkama: rgb(10, 20, 30)

Totéž se rozlišuje i v preprocesorech. Ve Stylusu platí, že volání mixinu border-radius: 2px 3px je ekvivalentní k border-radius(2px, 3px) (a dává mi to smysl), obojí představuje předávní dvou argumentů. Naopak border-radius(2px 3px) bez čárky předává argument jeden. Náš mixin očekává pouze jeden parametr a druhý tiše bez jakéhokoliv varování zahodil. Oprava spočívá v použití užitečného klíčového slova arguments namísto předaného argumentu arg.

SASS a LESS naopak předání více argumentů, než je mixinem očekáváno, vnímají jako fatální chybu. V případě SASS to v důsledku vede k podivným blokům $shadow-1, …, $shadow-10 patrným v galerii Compass, zatímco LESS se s problémem snaží vypořádat konstrukcí when(). Nic z toho mi nepřipadá ideální.

Pokračování zase příště.


SASS, LESS, Stylus nebo čisté CSS? (1)

Už pár let jsem si pořádně nezakódoval a začalo mi to chybět. Zachtělo se mi udělat stránky podle nejnovějších trendů. Responsivní design okořeněný CSS preprocesory. Ale váhal jsem: jsou preprocesory víc, než jen chvilková móda?

CSS preprocesor je nástroj, který vám ze zdrojového kódu zapsaného ve vlastní syntaxi vygeneruje CSS pro prohlížeč. Mezi nejznámější patří SASS, LESS a Stylus.

Faktem je, že jakmile začne stylopis kynout do větších rozměrů, řada věcí se řeší dosti nepohodlně. Je třeba vynaložit úsilí, aby zůstal čitelný a srozumitelný. Aby se z něj nestal write-only soubor plný magický konstant a hacků. Spoustu těchto nešvarů preprocesory řeší, nejvíc se těším na vnořené definice, matematické výrazy, mixiny a proměnné.

Vlastně je smutné, že preprocesory musely vzniknout. Ukazuje to na zanedbanost vývoje CSS. Na druhou stranu, může z nich i těžit. Preprocesory jsou mladé projekty procházející bouřlivým vývojem, reagují na potřeby uživatelů a lze u nich, na rozdíl od standardu, tolerovat i případné nekompatibilní změny. Ve finále tak mohou ukázat směr, kterým se má vydat příští CSS.

Pokud se kódováním webů bavíte řadu let, máte vybudované konvence pomáhající nedostatky obcházet. Preprocesory pak nemusí být úplně samozřejmou volbou. Nicméně dnes je běžné používat různé CSS generátory a preprocesor nabízí čistější cestu, než copy&pastovat vygenerovaný kód.

Rád zkouším nové věci, proto jsem dal preprocesorům šanci. Který ale zvolit? Nejlepší je si všechny osahat.

Instalace

Začneme tedy rovnou instalací. Na webu SASS i LESS rychle najdete vyčerpávající postup, jak knihovny získat. SASS je napsaný v Ruby, LESS v Node.js, takže prvním krokem bude instalace překladače, což by neměl být v žádném operačním systému problém. Preprocesor pak nainstalujete příkazem:

gem install sass

resp.

npm install less

Velmi snadné, PHP může závidět.

Naopak web Stylusu selhává, snaží se mást odkazy na Github, zatímco informace, jak ho instalovat, je důmyslně skrytá kdesi vespod úvodní stránky. Vězte tedy, že Stylus je také napsán v Node.js a nainstaluje se obdobně příkazem npm install stylus.

Pozor na jednu věc, npm instaluje balíček do aktuálního adresáře, takže abyste mohli preprocesory pohodlně spouštět z příkazové řádky, musíte si cestu k lessc.cmd a stylus.cmd přidat do proměnné PATH. Ve Windows se to dělá sparťansky, takže spíš oceníte možnost nainstalovat balíčky do globálního adresáře (pomocí přepínače -g, tj. npm install -g stylus), ke kterému už cestu zaregistroval při instalaci překladač.

Příkazová řádka pro SASS a Stylus nabízí spoustu voleb, LESS umí jen konvertovat vstupní soubor do výstupního CSS. Zmátlo mě, že SASS i Stylus zavolané bez parametrů se nijak neohlásí a očekávají vstup z klávesnice. Zavolejte je tedy s parametrem -h a vypíše se nápověda všech voleb.

Vývoj a deployment

Preprocesory vyžadují, aby se mezi úpravou stylopisu a zobrazením v prohlížeči udělat jeden krok navíc: kompilace do CSS.

Tento krůček může mnohé odradit. Pokud jste zvyklí rovnou editovat CSS soubory na FTP serveru, nad preprocesorem vůbec neuvažujte. Existují sice možnosti, jak třeba z LESS generovat CSS za běhu přímo v prohlížeči, ale rozhodně nejsou určeny pro produkční nasazení.

Pokud máte deployment automatizovaný, stačí do procesu zařadit kompilaci voláním příkazové řádky a je vystaráno.

Jak řešit onen krok navíc během vývoje? Kodéra rozhodně blbnutí s příkazovou řádkou nezajímá a chce rovnou psát stylopis.

Jak jsem zmínil, LESS umí překládat stylopisy v prohlížeči, stačí tedy zalinkovat soubor less.js a můžete rovnou připojovat soubory ve formátu LESS (povšimněte hodnoty atributu rel):

<link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="styles.less">
<script src="less.js" type="text/javascript"></script>

SASS a Stylus zase nabízejí sledovací režim, ve kterém monitorují adresář se styly ve svém formátu a při každé změně souboru je ihned překládají do CSS.

// překlad souborů z adresáře /css.sass do /css (včetně podadresářů)
sass --watch css.sass:css

// překlad souborů z adresáře /css.stylus do /css
stylus --watch css.stylus --out css

Do vygenerovaného CSS lze pomocí přepínače --line-numbers přidat pro lepší orientaci komentáře s číslem řádku zdrojového souboru. Pokud vyvíjíte ve Firefoxu, ještě užitečnější je nainstalovat FireStylus a kompilovat s přepínačem --firebug. V záložce HTML by se pak měly objevovat odkazy přímo na zdrojový soubor. Píšu měly, protože mi to nefunguje.

Všechny tři preprocesory jsou seřazeny na startovní čáře. Který z nich běží nejlépe? Pokračování příště.

(Doporučuji aktuálnější průvodce CSS preprocesory od Martina Michálka, první a druhý díl.)


Bug in IE9: twice sent cookie is removed

I found a strange bug in Internet Explorer 9, which appears in the last version 9.0.8112.16421. If the same cookie is sent twice, once with the expiration at the end of the session and once with any other expiration, IE9 will remove cookie. Webpage must have a strict doctype.

Example:

<?php

// expire at the end of the session
setcookie('test', 'value', 0);
// expire in 1 hour
setcookie('test', 'value', 3600 + time());

// switch browser and document mode to IE9
?>
<!doctype html>

Is cookie set? <?php echo isset($_COOKIE['test']) ? 'yes' : 'no' ?>

Try to open this example in IE9 and refresh: cookie will not be set.

Solution is to remove older cookies after sending new one:

$headers = array();
foreach (headers_list() as $header) {
	if (preg_match('#^Set-Cookie: .+?=#', $header, $m)) {
		$headers[$m[0]] = $header;
		header_remove('Set-Cookie'); // requires PHP 5.3 or newer
	}
}
foreach ($headers as $header) {
	header($header, false);
}

Bug is fixed in Nette Framework.


Vytváření elementů v jQuery

S pomocí jQuery lze vytvořit HTML element docela jednoduše:

var $el = $('<a href="https://phpfashion.com">blogísek</a>');

Do proměnné $el se přiřadí objekt jQuery obalující vytvořený HTML element (proto jsem použil dolar v názvu proměnné), k nativnímu DOM objektu se dostanete přes $el[0].

Co ale v případě, že potřebujeme jako hodnoty použít proměnné? Přímočaré řešení by vypadalo takto:

// špatně: riziko XSS
var url = 'https://phpfashion.com';
var title = 'blogísek';
var $el = $('<a href="' + url + '">' + title + '</a>');

Jenže, jak uvádí komentář v kódu, koledujeme si tímto o průšvih jménem Cross-site scripting (XSS). Stačí, aby například proměnná url obsahovala uvozovky a výsledek bude nezamýšlený. Proto je nutné proměnné escapovat, tj. nahradit znaky mající speciální význam za HTML entity. Na to si můžeme napsat funkci escapeHtml:

// správné, ale ne příliš přehledné
var escapeHtml = function(s) {
	return s.replace('&', '&amp;').replace('"', '&quot;')
		.replace("'", '&#039;').replace('<', '&lt;');
};

var $el = $('<a href="' + escapeHtml(url) + '">' + escapeHtml(title) + '</a>');

Skládání řetězců postrádá onu lehkost a srozumitelnost první ukázky, nemluvě o riziku, že escapeHtml zapomeneme zavolat. Naštěstí jQuery od verze 1.4 nabízí elegantní řešení: proměnné uvedeme ve druhém parametru (viz dokumentace)

// dokonalé
var $el = $('<a>', {
	href: url,
	text: title
});

Příjemné je, že takto lze kromě HTML atributů definovat i kaskádové styly a události:

// <a style="color: red;" onclick="..." href="https://phpfashion.com">blogísek</a>
var $el = $('<a>', {
	href: url,
	text: title,
	click: function(e) {
		alert(this.href);
	},
	css: {
		color: 'red'
	}
});

Dokonce dovnitř můžeme vložit další element:

// <a href="https://phpfashion.com"><img alt="Logo" src="images/logo.gif"></a>
var $el = $('<a>', {
	href: url,
	html: $('<img>', {
		src: 'images/logo.gif',
		alt: 'Logo'
	})
});

Fajnové, že?

p.s. pokud se chcete o jQuery dozvědět víc, přijďte na školení jQuery a AJAX.


Školení jQuery a AJAX startuje!

„Ty bys měl školit Nette,“ řekl mi Vašek WebExpo Stoupa a já se pak přes půl roku rozhoupával, než v listopadu 2008 uskutečnil první školení Vývoj webových aplikací v Nette Framework. Od té doby prošlo kurzem asi 300 kolegů programátorů.

„Ty bys měl školit jQuery,“ řeklo mi pár účastníků školení Nette a já se pak přes půl roku rozhoupával, než vypsal první školení jQuery a AJAX, na které vás tímto zvu. (Než jsem se rozhoupal k napsání tohoto článku, kurz je z poloviny naplněn. Málo houpu.)

Co vám kurz dá? Vím, že to zní jako otřepaná fráze, ale rád bych ukázal, že oživování webové stránky pomocí JavaScriptu může být skutečně zábavné. Seznámím vás s nejpopulárnějším JavaScriptovým frameworkem jQuery na praktických příkladech. Přitom budeme dbát na čistý návrh a znovupoužitelnost, protože ve chvíli, kdy programátor zabředne do bastlení, je se zábavou smyčec. Nebo šmitec. Celým kurzem se potáhne ústřední motiv user experience, tj. vysvětlíme si a ukážeme, kterou cestou se vydat, aby výsledek byl pro uživatele co nejintuitivnější. Protože o nic jiného vlastně nejde.

Bylo by fajn, kdybyste na školení vyrazili se základní znalostí JavaScriptu (stačí rozumět tomuto článku bez kapitol Properties a Dědičnost). Pokud zatím neznáte jQuery a rádi byste to napravili, jsem vám k službám!


Jsou tyto URL stejné?

Otázka, kterou si klade řada webmasterů: vnímají vyhledávače tyto URL jako stejné? Jak s nimi naložit?

 • http://example.com/article
 • http://example.com/article/
 • http://example.com/Article
 • https://example.com/article
 • http://www.example.com/article
 • http://example.com/article?a=1&b=2
 • http://example.com/article?b=2&a=1

Stručná odpověď by byla: „URL jsou odlišné.“ Chce to ale podrobnější rozbor.

Z pohledu uživatelů se tyto adresy liší v drobnostech, kterým nepřikládají žádnou váhu. Tedy je vnímají jako stejné, ačkoliv z technického hlediska jde o adresy různé. Říkejme jim třeba adresy podobné. V zájmu uživatelského prožitku proto dodržujte 2 zásady:

 1. Nedovolte, aby se na podobných adresách nacházel odlišný obsah. Jak záhy ukážu, nevedlo by to jen ke zmatení uživatelů, ale i vyhledávačů.
 2. Umožněte uživatelům přístup i přes podobné adresy.

Pokud se adresy liší v protokolu http / https nebo doméně s www či bez, považují je vyhledávače za různé. Nikoliv tak uživatelé. Bylo by tedy fatální chybou na takto podobné adresy umístit různý obsah. Nicméně chybou by bylo i znemožnění přístupu přes podobnou adresu. Musí tedy fungovat adresa s www i bez www. Přičemž SEO nabádá držet se jedné varianty a ostatní na ni přesměrovávat HTTP kódem 301. To lze u www subdomény zajistit například souborem .htaccess:

# presmerovani na variantu bez www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.
RewriteRule ^.*$  http://example.com/$0 [R=301,NE,L]

# presmerovani na variantu s www
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^.*$  http://www.example.com/$0 [R=301,NE,L]

Schválně si hned vyzkoušejte, jestli vaše servery přesměrovávají a to včetně celé adresy a správného předání parametrů. Nezapomeňte i na varianty www.subdomena.example.cz. Protože některé prohlížeče umí chybějící přesměrování obcházet, zkuste raději nízkoúrovňovou službu jako Web-Sniffer.

Velká a malá písmena se v URL rozlišují všude kromě schéma a domény. Avšak uživatel je opět nerozlišuje a je tedy nešťastné nabízet rozdílný obsah na adresách lišících se jen velikostí písmen. Jako špatný příklad může posloužit Wikipedie:

Kuriózní chybou trpí Bing, který vrací stejné URL, ať už hledáte kyselinu nebo databázi (ačkoliv textový popis je správný). Google nebo Yahoo tímto problémem netrpí.

Bing nerozlišuje mezi kyselinou a databází

Také některé služby (webmaily, ICQ) převádí velká písmenka v URL na malá, což jsou všechno důvody, proč se rozlišování velikosti vyhnout a to nejlépe i v parametrech. Raději dodržujte konvenci, že všechna písmenka v URL budou malá.

Rozlišit některé podobné adresy je oříšek i pro vyhledávače. Udělal jsem experiment a na URL lišící se v detailech jako je přítomnost pravostranného lomítka nebo pořadí parametrů umístil odlišný obsah. Zaindexovat je byl schopen pouze Google. Ostatní vyhledávače dokázaly pojmout vždy jen jednu z variant.

Jen Google tyto stránky umí indexovat jako rozdílné

Pokud jde o pravostranná lomítka, webový server přesměrovává na kanonickou podobu obvykle za vás; přistoupíte-li k adresáři bez pravostranného lomítka, doplní je a přesměruje. Samozřejmě to neplatí, když URI spravujete ve vlastní režii (Cool URI apod.)

A nakonec: skutečně záleží na pořadí parametrů? Mezi adresou article?a=1&b=2 a article?b=2&a=1 by neměl být žádný rozdíl. Jsou ale situace, kdy to neplatí, zejména když předáváme složitější struktury jako třeba pole. Například ?sort[]=name&sort[]=city může být něco jiného, než ?sort[]=city&sort[]=name. Nicméně přesměrovávat, nejsou-li parametry ve stanoveném pořadí, bych považoval za zbytečnou hyperkorektnost.

p. s. Nette Framework přesměrování na kanonické URL provádí zcela automaticky ve své režii


phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.